Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - SvP-Arkivet

SvP-Arkivet är en undersida till SD-Arkivet. Sidan har tillkommit eftersom partiets rötter i Sverigepartiet (SvP) ofta berörs när man diskuterar Sverigedemokraternas historia. Partiet var verksamt mellan åren 1986-87.

Publikationer:
Svensk Tidning
Nr. 1-2 | aug 1987
Medlemsbulletin
Nr. 1 | 1987
Flygblad:
1987
198X
Beställningssedlar:
1987
1987
Partisplittring:
Extra årsmöte
nov | 1987
"Stollarna uteslutna"
nov | 1987
Information
nov | 1987
Medlemsbulletin
dec | 1987
Bemötande
sep | 1988
Artiklar: Information:
Berättelsen om ett politiskt partis uppkomst och dess undergång del 1 av 4 Artikelserie. Tidigare publ i NI nr. 29 2013
Berättelsen om ett politiskt partis uppkomst och dess undergång del 2 av 4 Artikelserie. Tidigare publ i NI nr. 30 2013
Berättelsen om ett politiskt partis uppkomst och dess undergång del 3 av 4 Artikelserie. Tidigare publ i NI nr. 31 2013
Berättelsen om ett politiskt partis uppkomst och dess undergång del 4 av 4 Artikelserie. Tidigare opublicerad
Partisplittring Tillbakablick 2016
Filmarkiv:
Presskonferens med Sverigepartiet 1987
Ljudarkiv:
Inomhusmöten Talare
1987_06_06_Medborgarhuset Stefan Herrmann
1987_06_06_Medborgarhuset Sven Davidson
Presskonfereser Plats
Presskonferens med Sverigepartiet 1987 Stockholm
Stockholms Närradio Medverkande
SvP_19861119_Sverigepartiets_bildande Stefan Herrmann & Leif Zeilon
SvP_19861126_SvP_bemöter_Magasinet Stefan Herrmann, Leif Zeilon &
Richard Meyer
Bildarkiv
Bildande av SvP i Malmö under juli eller augusti 1987.

Flygbladsutdelning/försäljning på Sergels Torg. I markeringen syns Stefan Herrmann och Jerker Magnusson. Datum okänt, men troligtvis är bilden tagen någon gång under 1987.
Klistermärken:
Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!