Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Start

"För det första så kan vi importera kebab utan att turken behöver komma hit med dem i handen!" -Anders Klarström, Diskutabelt 14 april 1989


Berättelsen om ett politiskt partis uppkomst och dess undergång (Del 4 av 4)

Förord från redaktionen SD-Arkivet publicerar med författarens tillåtelse den här artikelserien under våren 2016. Vi hoppas att den skall ge våra läsare en bättre inblick i och en mer nyanserad bild av Sverigedemokraternas rötter, som kan härledas till Sverigepartiet (SvP).

Artikelserie om Sverigepartiet i fyra delar av Mattias From.
Del 4 av 4: Intervju med Johan Rinderheim (Uppdaterad maj 2016) Tidigare opublicerad. Skulle ha publicerats i Nationell Idag nr. 32, 2013

Sverigepartiet bildades hösten 1986 efter en sammanslagning mellan folkkampanjen Bevara Sverige svenskt (BSS) och Framstegspartiet i Stockholm. Förväntningarna inför den nya partibildningen var stora och partiet kallade till presskonferens där man presenterade sitt partiprogram. Det hölls ett stormöte med talare under nationaldagen 1987, och man gav ut en ambitiös tidning. Men sedan hände något och partiet rasade samman i falangstrider.

I den här artikelserien, bestående av fyra delar, tar jag upp Sverigepartiets historia, dess sönderfall samt intervjuar personer som var med när det begav sig. I denna fjärde och sista del intervjuas Johan Rinderheim, som var med när det begav sig. Intervjun blev emellertid kort då jag lyckades nå Johan precis innan tidningen skulle gå i tryck och den publicerades aldrig i tidningen.

När skedde ditt politiska uppvaknande?
Redan som 10-åring skrev jag mitt första tal.

Hur blev du involverad i/kom i kontakt med Sverigepartiet?
Jag försökte informera mig om alla små partier på den tiden och följde utvecklingen.

Vad tyckte du om sammanslagningen med Framstegspartiet samt att man lade ner folkkampanjen Bevara Sverige svenskt?
Hade gärna sett att fler partier ingått i en samlingsrörelse. Intrycket var dock överlag positivt.

Vad hade du för roll i Sverigepartiet?
Jag hade ingen direkt roll i Sverigepartiet.

Vad anser du att konflikterna inom SvP berodde på?
Personkonflikter.

När beslutade du dig för att lämna partiet?
Jag lämnade inte Sverigepartiet, är inte säker på att jag ens var medlem. Men Leif och Jerkers "falang" var den odiskutabelt största och man bestämde sig för att byta namn och lansera ett nytt parti, vilket var nödvändigt.

Efter splittringen hösten 1987 startade man från BSS-falangen, som nu lämnat partiet kulturföreningen Gallarhornet. Kan du berätta lite om Gallarhornet, dess syfte och verksamhet?
Gjallarhornet var en ungdomstidning som utkom med endast ett nummer. När bråket uppstod sökte vi sändningstillstånd i närradion eftersom vi hade funnits i mer än ett år.

Något övrigt som du vill tillägga?
Det är mycket jag skulle kunna tillägga, men timmen är sen.

2016-05-28 12:03:03

Mattias From


Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!