Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Start

"Vi sverigedemokrater accepterar inga överförmyndare av vårt folk. Inte FN, inte EG och framförallt inte alla de objudna främlingar som inte har här att göra!" -Anders Klarström, Engelbrektsmarschen 25 april 1992


Ung Front - SDU:s första tidning digitaliserad


Bildmontage från Ung Front nr. 1 som utkom i början av 1993.

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) bildades för första gången 1993 och dess tidning var Ung Front. SD-Arkivet publicerar nu nr. 1 i pdf-format! I detta första nummer finner man mycket intressanta artiklar om asatro, vikingarockbandet Ultima Thule och mot droger.

Men den sverigedemokratiska ungdomsrörelsen var vid denna tid så svag, att ideologiskt avvikande personer tog sig in och besatte höga poster, varpå moderpartiet så småningom beslöt sig för att knyta ungdomsverksamheten till sin egen organisation. SDU lades ned 1995 för att återbildas tre år senare. Ha detta i åtanke när du läser de första numren av Ung Front. SD-Arkivets syfte är att återge SD-rörelsens historia på ett sanningsenligt sätt och då måste även detta tas upp.

Läs nummer 1 här!

2013-07-13 10:30:22

SD-Arkivet


Frågesport
-Enkel
-Medel