Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Start

"Följ med oss i vårt motto, hjälp oss att rekonstruera en svensk överlevnad -låt oss alltså: bevara Sverige svenskt!" -Mikael Jansson, 1995


Medias hets mot SD genom åren - Del 1: Sydöstran ställer SD mot FRP 1990

Här publiceras ett brev/genmäle från juni 1990 som Sverigedemokraternas talesman Anders Klarström undertecknade tillsammans med Framstegspartiets ordförande Tony Wiklander, numera riksdagsman för SD. Brevet skickades till tidningen Sydöstran efter att denna hetsat mot de båda partierna genom att måla upp en felaktig bild om att det råder en hatstämning mellan dem. Tyvärr är brevkopian i dåligt skick och en mening är näst intill oläslig. Vi har därför skrivit av brevet, men brevkopian finns att se här.

Till Sydöstran.
Chefred.

Av en intervju med Lars Westrup och Anders Klarström den 1/6 ges Edra läsare intrycket av hur företrädare för Framstegspartiet och Sverigedemokraterna angriper varandra i bittra tongångar. Från båda parter har gjorts försök att rekonstruera denna ”intervju” med resultat att ingen av de medverkande parterna känner igen sina uttalanden från artikeln. Det snällaste vi kan säga om det skrivna är att det är en grov förvanskning av verkligheten. Ett tydligt bevis på att den av er så lögnaktigt framställda (och förmodligen önskade) hatstämningen mellan våra respektive partier ej existerar, bevisas av det faktum att våra partiers främsta företrädare här gemensamt tar avstånd från den bild ni har gett läsarna.

Ingen av oss känner något behov av att kritisera strävanden mot det politiska skamfilade etablissemanget som bl.a socialdemokratiska Sydöstran har till huvudman och politisk ledstjärna. Framstegspartiet och Sverigedemokraterna är två av varandra fullständigt oberoende rörelser vars enda gemensamma önskemål till massmedias representanter är att bli korrekt behandlade med lika rätt som andra att informera om våra program och idéer. De gamla partierna med sina ekonomiska resurser, opinionsbildande massmedia och sin näst intill totala makt i Sverige marknadsför sig dagligen på skattebetalarnas bekostnad. Försök till smutskastning och försök att hetsa obekväma politiska rörelser mot varandra kommer i framtiden, om så behövs, att bemötas med gemensamma klargöranden.

Som ansvariga företrädare för Sverigedemokraterna och Framstegspartiet anser vi att yttrandefrihet och en korrekt demokratisk behandling skall tillkomma även oss som är kritiskt inställda till en fullständigt havererad flyktingpolitik.

Stockholm den 3 juni 1990
Anders Klarström
Talesman

Åstorp den 3 juni 1990
Tony Wiklander
Ordförande

2013-12-27 11:07:36

SD-Arkivet


Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!