Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Start

"Samtidigt som vi har 6000 bostadslösa uteliggare i Stockholm så är det ett förräderi att ta in mer invandrare!" -Anders Klarström, Diskutabelt 14 april 1989


Material om Sverigepartiets splittring publiceras

Extra årsmöte
nov | 1987
"Stollarna uteslutna"
nov | 1987
Information
nov | 1987
Medlemsbulletin
dec | 1987
Bemötande
sep | 1988

Vi publicerar nu ett antal tryckalster som berör Sverigepartiets (SvP) splittring under hösten 1987, som kom att leda till bildandet av Sverigedemokraterna i februari 1988. De två fraktionerna som å ena sidan bestod av den mindre grupp som kommit från Framstegspartiet i Stockholm samt den större gruppen med ursprung i folkkampanjen Bevara Sverige svenskt (BSS) lyckades aldrig smälta ihop och enas. Materialet publiceras under SvP-arkivet.

Med anledning av SD-Arkivets ambition att spegla historien så som den verkligen ser ut är det viktigt att publicera material från båda sidor i den här konflikten. Detta så att läsarna kan bilda sig sin egen uppfattning. Med det sagt vill vi inte sticka under stol med att vi i redaktionen känner mest sympati med BSS-fraktionen, som senare kom att bilda SD. Materialet får tala för sig självt, men en intressant notering är Sverigepartiets vice ordförande (och senare en av SD:s grundare) Sven Davidsons ord i Information till Sverigepartiets medlemmar november 1987. Där skrev han:
"Vad vi behöver är en ny ung ledare präglad av idealism och hårda principer. lnte framstegspartister, som i skräckslagen iver för att skaffa sig demokratiska alibin är beredda att spela på samma planhalva som liberaler och kommunister." - Sven Davidson, november 1987.
Mindre än två år senare blev 23-årige Anders Klarström från Göteborg, känd för sin idealism, kompromisslöshet och sina uppskattade brandtal ledare för det nybildade Sverigedemokraterna. Det blev början av en ny era för svensk nationalism...

2016-11-18 20:09:14

SD-Arkivet


Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!