Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Start

"Följ med oss i vårt motto, hjälp oss att rekonstruera en svensk överlevnad -låt oss alltså: bevara Sverige svenskt!" -Mikael Jansson, 1995


Vad är SD-Arkivet?

SD-Arkivet är skapat av ideella och nationalistiska krafter som tillsammans arbetar för att ge en korrekt och sanningsenlig bild av Sverigedemokraterna och dess historia. Sidan öppnades för allmänheten i samband med Sverigedemokraternas 25-årsjubileum. Partiet sitter sedan 2010 i Sveriges riksdag och ses numera dagligen i tidningar och TV. Men så har det inte alltid varit. Sverigedemokraternas vandring till politikens finrum, från det första mötet ute i Solna i februari 1988, har varit lång och svår. Mängder av människor har osjälviskt och utan ersättning arbetat i sitt anletes svett för att hjälpa partiet framåt. De allra flesta av dessa är glömda idag.

Sverigedemokraterna har gjort en unik resa i svensk politik, inget annat parti har vandrat den långa väg som Sverigedemokraterna har gjort. Som ett parti som de första åren hade noll politisk rutin och stundtals utnyttjades av andra grupperingar har man givetvis fel gjorts. Men det är inte detta historien om Sverigedemokraterna handlar om, som vissa högljudda grupper och debattörer vill påstå. Sverigedemokraternas historia handlar om idealism och tro på en idé, om att ensam våga ställa sig upp och protestera mot något som är fel. Sverigedemokraternas historia handlar om civilkurage och stolthet. Den handlar om människor som utan minsta lilla tanke på en politisk karriär sprang sig svettiga med flygblad i trappuppgångar dagar i ända, som satt och vek in valsedlar i utskick långt in på nätterna och stod med fanor på torgmöten med risk för sitt eget liv. Denna inställning gjorde Sverigedemokraterna helt unika i svensk politik.

Den här sidan är en hyllning till alla de som kämpade i åratal för att Sverigedemokraterna söndagen 19 september 2010 skulle komma in i Sveriges riksdag. Inte bara partiets grundare, företrädare och ideologer. Först och sist var det ju trots allt de ansiktslösa och anonyma flygbladsutdelarna, affischerarna och de som höll i fanorna bakom talarna som bar fram partiet. Men de senare i denna hyllning till Sverigedemokraternas historia och aktivister företrädas givetvis av partiets offentliga representanter.

Leif Zeilon, Jerker Magnusson, Anders Klarström, Madde Larsson, Ola Sundberg, Anders Westergren, Tina-Hallgren-Bengtsson, Tomas Johansson, Mikael Jansson, Jakob Eriksson Torbjörn Kastell. Exemplen på färgrika personligheter som representerat Sverigedemokraternas färger i talarstolen är otaliga och SD-Akrivet kommer att presentera en del av dem för er. Vi kommer också visa upp många exempel på Sverigedemokraternas publicistiska verksamhet. Nummer av SD-Kuiren, SD-Bulletinen, lokala bulletiner, flygblad och program kommer du också att kunna ta del av här. Allt för att ge dig en så korrekt bild av Sverigedemokraterna och dess historia som möjligt. Fråga dig sedan om motståndarnas historiebild är sann eller falsk.

Historien om Sverigedemokraterna är historien om hjältar och övertygelse. Den är ett unikum i Svensk politik och förtjänar att visas och hyllas för vad den är.

Mycket nöje. Hälsningar från redaktionen. BSS!

2013-02-28 12:34:54

SD-Arkivet


Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!