Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Start

"Man behöver inte se sig omkring särskilt mycket i vårt land för att inse att vårt land är värt att värna." -Leif Ericsson / Zeilon, 5 juni 1990


Magasinet 1980 -drevet mot BSS tar fart i riksmedia och public serviceDen 8 december 1980 sändes det ett program av Magasinet i SVT2. Programmet som skulle komma att bli trendsättande på många sätt. Nyhetsförmedlingen kring folkkampanjen Bevara Sverige svenskt (BSS) hade sedan starten 1979 varit osaklig och ibland rent lögnaktig, men med detta program sattes detta i större skala och med än mer hatisk retorik.

Vi kan som enda aktör visa upp programmet i digital form. Detta får ses som viktigt, för den ton som sattes av SVT kan anses som vägledande in i dagens politiska debatt.

Programmet handlar inte bara om BSS. Bland annat förekommer en längre intervju med Nordiska Rikspartiet samt bilder på Sveriges Nationella Förbund, två öppet antidemokratiska grupper som inte hade något med BSS att göra. Detta framgår aldrig i Magasinet. Istället framställer man det medvetet felaktigt som att grupperna skulle driva samma politik och dessutom samarbeta. Detta är en lögn som framförts så sent som denna sommar 2015, av självaste statsministern Stefan Löfven. Så här beskrivs relationen mellan NRP och BSS i boken Nazismen i Sverige 1980-1997 av historieprofessorn Helene Lööw, en bok som ses som ett standardverk på ämnet i seriösa forskarkretsar.

"Nordiska Rikspartiets förhållande till BSS är från början problematiskt" och "Att relationerna mellan NRP och BSS var frostiga [...]" skriver Lööw och börjar sedan förklara närmare.

NRP angriper från början BSS på ett aggressivt sätt i sina tidningar Nordisk Kamp, Solhjulet och RAG-nytt samt i intervjuer och flygblad. NRP ser BSS för vad det är, en demokratisk opinionsrörelse som man inte har några likheter med, BSS är redan från början en politisk motståndare som man lägger ner avsedd tid på att bekämpa. Lööw sammanfattar det så här; "I en annan artikel uppges att BSS bildats med målsättning att krossa eller ta över NRP". Och i ett upprop från 1980 hävdar de att "sionistiska intressen ligger bakom BSS [...]". I BSS ser NRP under flera år sin största politiska motpol, gång på gång förekommer anklagelser, ibland diskret och ibland öppet, om att BSS finansieras av staten och att syftet till detta är att kunna öka massinvandringen. Helene Lööw igen: "BSS anses av NRP vara ett organ för judar och demokrater för att krossa nationalsocialismen".

SVT2:s Magasinet blev inledningen till en kraftig och lögnaktig, och ibland våldsam offensiv mot BSS. Trycket på rörelsen, dess företrädare, aktivister och sympatisörer blev mycket hårt. Så här skriver en av BSS grundare Leif Zeilon om det inträffade i boken ”BSS - Ett försök att väcka debatt” som kom ut 1990 och behandlar föreningens historia (tack till föreningen Blågula Frågor som gjort boken tillgänglig på nätet).

2015-07-01 15:51:11

SD-Arkivet


Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!