Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Publikationer - SDU-Bulletinen


Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) bildades för första gången 1993 och man gav ut SDU-Bulletinen. Den sverigedemokratiska undgomsrörelsen var emellertid vid denna tid så svag, att ideologiskt avvikande personer tog sig in och besatte höga poster, varpå moderpartiet så småningom beslöt sig för att knyta ungdomsverksamheten till sin egen organisation. SDU lades ned 1995 för att återbildas tre år senare. Ha detta i åtanke när du läser de första SDU-Bulletinerna. En period kom bulletinen av ekonomiska skäl endast ut som en bilaga till SD-Bulletinen. Efter att SDU återbildats som en fristående organisation 1998 bytte bulletinen namn till Demokraten!. Här publiceras de nummer som digitaliserats i sökbart pdf-format!

1993 | Höstbulletin
1997 | Vinterbulletin
1998 | Sommarbulletin
Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!